Founding Members: 

 

Medlem av: 

  • ecoDa European Confederation of Directors Associations
  • EWoB European Women on Boards

NYTT FRA EUROPA
Oppdateres løpende 

2013: Kunnskap og klokskap i styrerommet

Stadig flere er stadig mer opptatt av styrearbeid. Aksjonærer, politikere, ansatte, kunder og andre som forvalter samfunnets interesser og sine egne, ønsker å påvirke beslutningene styret tar på vegne av selskapet. Medier holder konstant et kritisk søkelys over styrene – og med rette, for selskapsstyrer forvalter store verdier og har mye ansvar. Samtidig gjør globalisering, teknologisk utvikling og endringer i rammebetingelser og regelverk arbeidet som styremedlem stadig mer omfattende og krevende.

For det enkelte styremedlemmet er ansvaret stort, og konsekvensene av å fatte feil beslutninger, eller av å fatte beslutninger på feil grunnlag, kan være ødeleggende både for selskapet og for styremedlemmet selv. Det er avgjørende at alle styrets medlemmer har rett kunnskap til å forstå virksomheten og landskapet den opererer i, klokskap til å foreta de riktige vurderingene og ryggrad til å stå oppreist når det blir vanskelig.

I den krevende oppgaven det er å sikre at styret har den rette sammensetningen av fagkompetanser, erfaring og personlige egenskaper, har valgkomiteen en sentral rolle. Vår årlige Styrehonorarundersøkelse viser at gjennomsnittlig honorar for valgkomiteene har økt betydelig i de siste tre årene. Det oppfatter vi som en anerkjennelse av det komplekse arbeidet valgkomiteene gjør på vegne av aksjonærfellesskapet.

Om du er styremedlem i et børsnotert selskap, bør kunnskap om børsens regler, krav og forventninger være kjernekompetanse. Derfor tok Styreinstituttet initiativ overfor Oslo Børs om å få til skreddersydde børskurs for styremedlemmer. Det første kurset ble arrangert i januar 2013, og over 200 styremedlemmer gjennomførte kurset i løpet av året. Etter en høringsrunde våren 2013 innførte Oslo Børs også obligatorisk kompetansekrav for styremedlemmer. Det innebærer at alle styremedlemmer i selskaper notert på Oslo Børs må dokumentere tilsvarende kunnskap.

Det er ikke særnorsk å stille kompetansekrav til styrets medlemmer, og EU-kommisjonen er en av pådriverne for krav og reguleringer på området. En naturlig følge er at også aksjonærene endrer fokus: Mens diskusjonen på generalforsamlingen før gjerne handlet om styrets honorarer; rettes søkelyset nå mot hvordan styret er sammensatt. Vi applauderer denne utviklingen: Når fokus flyttes fra styrekompensasjon til styrekomposisjon, blir det viktigere å kunne noe, enn å kjenne noen. Og det er sannelig på tide.

 

Turid E. Solvang
Daglig leder, Norsk Institutt for Styremedlemmer

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

Kalender

Ingen kommende arrangement for tiden...

Se årsplan her.

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Stortingsgata 22 | posboks 1250 Vika, 0111 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape