Artikkelarkiv

Sider: 1 2 3 4 5
Banner-Styreseminar---100-pixel

BØRSKURS FOR STYREMEDLEMMER - ET VIKTIG OG SUKSESSFULLT SAMARBEID

På initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer har Oslo Børs utviklet et kursopplegg for styremedlemmer i selskap notert på børsen. Etter en høring våren 2013 ble det 1. juli 2013 besluttet å innføre kompetansekrav for styremedlemmer.
Stifterne

VELKOMMEN TIL NORSK INSTITUTT FOR STYREMEDLEMMER!

Norsk Institutt for Styremedlemmer ble stiftet 24. mars 2009 av Grace Skaugen, Turid E. Solvang, Olaug Svarva, Svein Rennemo og Harald Norvik. Styreinstituttet en medlemsforening for styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteer i børsnoterte og statseide selskaper og har som formål å fremme verdiskapning gjennom god eierstyring og selskapsledelse.
Business meeting

MEDLEMSMØTER 2013

Styrets arbeid er i medias søkelys som aldri før. Diskusjoner om eiers rolle, styrets arbeidsprosesser, forholdet til konsernledelsen osv står til tider høyt på den offentlige dagsorden. Særlig når det dreier seg om konflikter. Styreinstituttet har utarbeidet årsplanen for 2013 med henblikk på diskusjon og erfaringsutveksling innen styrerelaterte temaer, og vi håper det kan bidra til bedre styrearbeid og dermed økt verdiskaping i norsk nærinsgliv og samfunn.
Forside beste praksis Styreevaluering_LAV

STYREEVALUERING - NY ANBEFALING BESTE PRAKSIS

Norsk Institutt for Styremedlemmer har ambisjoner om å utvikle et utvalg "Anbefaling for beste praksis" innen styrerelaterte teamer.
Forside Styrehonorarundersøkelsen2014

STYREHONORARUNDERSØKELSEN 2014

Styrehonorarundersøkelsen for 2014 er ferdigstilt. Rapporten distribueres til alle våre medlemmer, samt de selskaper som har bidratt med egne tall. For å få tilgang til rapporten må du logge inn med ditt brukernavn (mailadresse) og ditt passord (defineres selv ved første gangs innlogging).
Kakediagram

STYREHONORARUNDERSØKELSEN 2012

Styrehonorarundersøkelsen for 2012 er nå ferdigstilt. Resultatene distribueres til våre medlemmer, samt de selskaper som har bidratt med egne tall. For å få tilgang til presentasjonen må du logge inn med ditt brukernavn (mailadresse) og ditt passord (defineres selv ved første gangs innlogging).
Sider: 1 2 3 4 5

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Stortingsgata 22 | posboks 1250 Vika, 0111 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape