Founding Members: 

 

Medlem av: 

  • ecoDa European Confederation of Directors Associations
  • EWoB European Women on Boards

NYTT FRA EUROPA
Oppdateres løpende 

Bakgrunn og formål

Norsk Institutt for Styremedlemmer har som formål å fremme verdiskaping gjennom god eierstyring og selskapsledelse. Instituttets viktigste oppgave er å være nettverk og møteplass for erfaringsutveksling, blant annet gjennom åpen dialog i en uformell atmosfære. Instituttet ønsker å bidra til å utvikle beste praksis for styrearbeid, samt bringe energi og kreativitet til nytenking om styrearbeidet.

Styreinstituttet samarbeider med tilsvarende institusjoner i andre land og søker også samarbeid med norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner som fokuserer på styrearbeid. Slike samarbeid gir tilgang til internasjonal styreekspertise og utvikler kompetansen i norske styrerom videre.

Norsk Institutt for Styremedlemmer ble stiftet 24. mars 2009 av Grace Skaugen, Turid E. Solvang, Svein Rennemo, Harald Norvik og Olaug Svarva.

 

Styret + Turid vår2012Foto: Styreinstituttets stiftere (fra venstre): Harald Norvik, Turid E. Solvang, Grace Skaugen, Svein Rennemo og Olaug Svarva.

 

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

Kalender

Ingen kommende arrangement for tiden...

Se årsplan her.

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Stortingsgata 22 | posboks 1250 Vika, 0111 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape