Kommende arrangementer

For:Alle medlemmer
Sted:Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo (møterom Gerhardsen)
Innledere:Konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether og styreleder i blant annet NRK, Hafslund og Kolonial, Birger Magnus, og partner i A20 Partners Torbjørn Overholt
Hvordan får man effektive, nyanserte, åpne diskusjoner i styret – og av høy kvalitet? Hva er beste praksis – hva er utfordringene? Styreleders agering er helt klart avgjørende, men hvordan bidrar de andre styremedlemmene, - og administrasjonen?
For:Alle medlemmer
Sted:Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo (møterom Hambro)
Innledere:Martin Skancke og Tore Olaf Rimmereid
Ingen verdiskaping uten risiko! Men hvilke risiki er akseptable, og i hvilken grad? Risikoutvalg er lovpålagt i finansforetak, men problemstillingene knyttet til risiko gjelder for de fleste virksomheter - vanligvis uttrykt ved risiko = sannsynlighet ganger konsekvens.

For:Alle medlemmer
Sted:Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo (møterom Gerhardsen)
Innledere:Gunn Wærsted og Dag Mejdell
Hold av dato 9.april fra kl 1300 for Årskonferansen 2018, hvor vi sammenfatter og går videre på årets gjennomgående tema om faste og midlertidige styrekomitéer.
Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Stortingsgata 22 | posboks 1250 Vika, 0111 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape