Styreevaluering

Styreevalueringen er et svært viktig verktøy, både med henblikk på å forbedre/effektivisere styrets arbeid og som grunnlag for nominasjonskomiteens arbeid.

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Stortingsgata 22 | posboks 1250 Vika, 0111 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape