Founding Members: 

 

Medlem av: 

  • ecoDa European Confederation of Directors Associations
  • EWoB European Women on Boards

NYTT FRA EUROPA
Oppdateres løpende 

Styrefaget

Norsk Institutt for Styremedlemmer har som ambisjon å samle nyttig nasjonal og internasjonal informasjon om viktige tema for styret og dets arbeid. Innholdet er kun tilgjenglig for medlemmer.

Informasjonen innhentes og utvikles i samarbeid med instituttets ulike fagutvalg. 

Utvalgenes arbeid tar for seg tema som 

  • Risikostyring og internkontroll, utvalget ledes av PwC
  • Lederutvikling, rekruttering og kompensasjon, utvalget ledes av Korn Ferry International
  • Kapitalmarkedsforhold, utvalget ledes av DNB Markets
  • Eierstyring og selskapsrett, utvalget ledes av Thommessen
  • Digital verdiskaping, utvalget ledes av Microsoft Norge

Norsk Institutt for Styremedlemmer er ikke juridisk ansvarlig for innholdet i publisert materiell.

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning" (Albert Einstein)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Stortingsgata 22 | posboks 1250 Vika, 0111 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape