Temamøte: Hva er styrene i Europa opptatt av?

I sin rolle som leder av McKinsey i Europa, har Pål Erik Sjåtil daglige interaksjoner med styrer og toppledere av Europas ledende selskaper.

På dette temamøtet vil Pål Erik dele sine observasjoner om hva som er på toppen av agendaen for styrene i disse selskapene. Han vil blant annet berøre temaer som:

  • Hvordan europeiske selskaper kan bli enda djervere i å forfølge det fulle vekstpotensialet de har
  • Hvordan maksimere mulighetene som kommer fra Europas frontrunner-posisjon på klimaspørsmålet
  • Hvordan Europeiske selskaper kan utvikle robuste teknologiplattformer i en tid med geopolitisk spenning

Mer informasjon kommer, men hold av dato og meld deg på!