Nettverkskonferanse

I takt med den økende erkjennelsen av styrenes rolle og betydning, blir en dyktig og uavhengig valgkomité en stadig viktigere forutsetning.

Styreinsituttet er akkurat klare med høringstilsvar til NUES sine foreslått endringer i norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, hvor vi særlig fremhever betydningen av uavhengighet mellom styre og valgkomité. 

På nettverkskonferansen torsdag 18. oktober 2018 vil vi sette fokus på valgkomiteens rolle og arbeid.

  • Har de nok kunnskap om forretningen, og om bedriftens strategi, muligheter og utfordringer, og hvordan kan de skaffe seg slik oppdatert kompetanse?
  • Hva strever valgkomiteene med i praksis? Får man de riktige menneskene inn i styrene (kjønn, alder, kompetanse), har vi gode eksempler på god praksis i forhold til onboarding av nye styremedlemmer, og hvordan få de nye styrene til å fungere sammen?
  • Får vi de riktige menneskene inn i valgkomiteene og anerkjennes deres viktige rolle tilstrekkelig?