Styrekurs om bærekraftsrapportering

I samarbeid med PwC inviterer Styreinstituttet til styrekurs om de nye og omfattende ESG reglene som medfører økte krav og mer ansvar for styrene og deres underkomiteer. Kurset går over tre ettermiddager og er gratis for Styreinstituttets medlemmer.

Norsk næringsliv står overfor formidable utfordringer på bærekraftsområdet, men også store muligheter. Foretakene møter økte forventninger og nye krav på området, og i løpet av de neste 3 årene vil en rekke større norske foretak omfattes av nye og krevende rapporteringskrav, der de første skal rapportere allerede for regnskapsåret 2024. 

Endringene vi står overfor har en rekke konsekvenser for styret, herunder hvordan foretakets strategi og drift påvirkes, god håndtering av risiko og muligheter, samt beste praksis for styrets gjennomføring av ansvar og oppgaver under nye rammebetingelser. Revisjonsutvalgets ansvar vil utvides til også å omfatte bærekraftsrapportering etter nye regler.

Sammen med PwC inviterer vi til opplæring i de nye rapporteringskravene hvor vi vil vektlegge styrets rolle og nødvendige tilpasninger i styrets arbeid i årene som kommer. Kurset går over tre ettermiddager og går i dybden på det regulatoriske bakteppet, regelverk, styrets oppgaver og ansvar og hvordan endringene vil påvirke virksomhetsstyringen. Kurset vil ha en praktisk tilnærming, der vi vil diskutere eksempler og god praksis. 

Kapasitet: 25 deltakere 
Sted: PwC, Dronning Eufemiasgate 71, Oslo
Når:  11. september, 25. september og 11. oktober
Deltakeravgift: Ingen

1365521937

Første samling: Mandag 11. september kl. 14:00 - 18:00

 • Det store bildet, ESG og strategi
 • Regulatorisk bakteppe
  • Hva skjer i EU, USA og resten av verden
  • De konkrete rapporteringskravene som treffer norske virksomheter
  • Etterlevelse og tilsyn

Andre samling: Mandag 25. september kl. 14:00 - 18:00

 • CSRD og ESRSer
  • Hvilke krav må oppfylles
  • Nye oppgaver for styret med CSRD
 • Hvordan må revisjonsutvalget jobbe
 • Praktiske eksempler - hva gjør de beste

Tredje samling: Onsdag 11. oktober kl. 14:00 - 18:00

 • Governance og ESG
  • Hvordan integrere ESG i eksisterende styringsmodeller
  • Hva gjør de beste
 • Veien videre
  • Hvordan ser fremtidens rapportering ut
  • Hvordan skal styret og revisjonsutvalget jobbe i en ny hverdag
  • Hva ser vi av kommende regelverk og forventninger

Første kull gjennomføres etter prinsippet ‘førstemann til mølla’, ved påmelding innen 1.juni. 

Påmeldingen gjelder for alle tre samlingene.