Cybersikkerhet: Hvordan skal vi forsvare oss mot angrep?

Styreinstituttets ambisjon er å arrangere et årlig møte om cyberrisiko og cybersikkerhet for å belyse og bevisstgjøre styrene om trusselsituasjonen, de viktigste tiltak for å forhindre cyberangrep, forretningsrisikoen hvis det skulle skje og responsen når det likevel skjer. 

På dette frokostmøtet vil få en oppdatert beskrivelse av trusselsitasuonen ved Lene Kaland fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). 

Bente Hoff, også fra NSM, vil deretter snakke om forretningsrisikoen vis angrep lykkes. Hvordan kan vi oppdagee svakheter? Hva gjør vi når det skjer?

Lars Idland, Equinor vil så ta for seg styrets rolle. Hva spør styret om og hvordan følges dette opp? Er selskapet istand til å vurdere egen cyberrisiko? Hvilken cyberrisiko er vi utsatt for? Arbeider selskapet etter beste praksis? Hva er vår respons hvis et angrep skjer?

Avslutningsvis vil Christian Pedersen, managing partner i TietoEvery dele erfaringer fra løsepenger-angret selskapet ble utsatt for i februar 2021

Fasilitator Walter Qvam. 

Det vil være mulig å følge møte digitalt. Meld deg på her og send en e-post til post@styreinstitutt.no for å motta lenke til webcast.