Lunsjmøte: Styresekretærforum

Styresekretærforum: Erfaringer, læringspunkter og anbefalinger fra koronatiden. Samtale og diskusjon med deltakerne i salen.

Hold av dato, mer informasjon med agenda kommer