Styrets ansvar for riktig kompetanse i selskapet

Hvilket ansvar har styret for etterfølgerplanlegging og for at det skjer en god talent- og  kompetanseutvikling i selskapet. Følger styrene godt nok opp?

Nicolai Tangen, leder for NBIM, har siden han kom tilbake til Norge engasjert seg aktivt i spørsmål om kvalitet i undervisning og studentoppfølging innen høyere utdanning, og har klare meninger om betydningen av god kompetanseledelse.

I samtale med Tor Olav Mørseth, Managing Director i arkitektfirma Snøhetta, vil han belyse og diskutere hvordan god ledelse og riktig kompetanse er avgjørende for norske bedrifters verdiskaping og utvikling.