Temamøte: Klimarisiko og klimakutt (Utsettes)

Klimarisiko treffer alle, men hvor store ambisjoner har bedriftene om reduksjon av eget klimaavtrykk? Hold av dato! Mer informasjon kommer. 

Foreløpig agenda som følger: 

1. Klimarisiko: Trussel og mulighet for norske bedrifter

  • Klimarisiko: Hvordan påvirker klimaendringer norske bedrifter, trusler og muligheter? TCFD-rapportering av klimarisko – hvorfor er den viktig for eiere, styrer og ledelse ? Ved Martin Skancke
  • Hvordan rapporterte bedriftene om klimarisiko i 2018?
    Ved Jon Williams og Hanne Løvstad, PwC 
  • Hvordan vurderer kredittinstitusjonene klimarisiko, hvordan implementerer de? 
    v/Kai Martin Georgsen, DNB

2. Hva er bedriftenes egne klimaambisjoner?

  • Equinor ved Jon Erik Reinhardsen
  • Wilhelmsengruppen ved Roger Strevens
  • SINTEF, TBD