Velkommen til Norsk Institutt for Styremedlemmer!

Norsk Institutt for Styremedlemmer ble stiftet 24. mars 2009 av Grace Skaugen, Turid E. Solvang, Olaug Svarva, Svein Rennemo og Harald Norvik. Styreinstituttet en medlemsforening for styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteer i børsnoterte og statseide selskaper og har som formål å fremme verdiskapning gjennom god eierstyring og selskapsledelse.

Vår viktigste oppgave er å være et nettverk og en møteplass for kunnskaps- og erfaringsutveksling, blant annet ved å være et forum for åpen dialog i en uformell atmosfære. På denne måten ønsker instituttet å bidra til utvikling av beste praksis styrearbeide, samt bringe energi og kreativitet til å tenke nytt.

Et økende antall utenlandske eiere investerer i selskaper på Oslo Børs, og instituttet vil søke samarbeid med institusjoner for styremedlemmer i andre land (som f.eks det engelske "Institute of Directors" og det amerikanske "National Association of Corporate Directors"), samt utdanningsinstitusjoner med sterkt fokus på styrearbeid, slik at kompetansen i norske styrerom kan utvikles også gjennom tilgang til internasjonal styrekspertise.

Medlemmer av foreningen vil inviteres til to årlige konferanser, samt 4-6 lunsjmøter hvor aktuelle styrefaglige temaer belyses og debatteres. Sammendrag fra disse møtene vil tilgjengeliggjøres for alle medlemmer på våre nettsider, samt i nyhetsbrev.  Vi tar også sikte på å publisere fagartikler og forskningsresultater som har relevans for styrearbeid. F. eks. innen temaer som risikostyring, internkontroll, belønningssystemer, utbyttepolitikk, kapitalmarkedsforhold, samfunnsansvar m.m
Instituttet vil også kunne være en arena for direkte kontakt mellom kapitalmarkedsaktører og styremedlemmer - der for eksempel utenlandske fond og eiere kan opplyse om sine synspunkter.

Foreningens øverste organ er årsmøtet, som består av medlemmene. Her velges styret, som igjen ansetter daglig leder for virksomheten.

Norsk Institutt for Styremedlemmer er organisert som en non-profit forening. Inntekter fra medlemskap og støttespillere skal gå til daglig drift, samt stadig videreutvikling av konseptet. Et eventuelt overskudd vil gå til forskning og utredning av relevante og aktuelle styretemaer.

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes