Arrangementer

Nye krav til styret og revisjonsutvalget

Klokke_ikon
25. januar 2021, 10.00 - 12.00
Pin_ikon
Webinar (Teams-møte)
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Kan vårens generalforsamlinger gjennomføres digitalt?

Klokke_ikon
05. februar 2021, 10.00 - 11.00
Pin_ikon
Webinar
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

ecoDA webinar: ESG - from awareness to strategic moves

Klokke_ikon
10. februar 2021, 09.30 - 12.45
Pin_ikon
Webinar
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Grønn bølge: Når investorer skifter fokus og EU introduserer nye spilleregler

Klokke_ikon
02. mars 2021, 12.00 - 14.00
Pin_ikon
Hotel Continental
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Hvilke forventninger har store investorer til styrenes tilnærming og arbeid med ESG?

Klokke_ikon
25. mars 2021, 15.00 - 17.00
Pin_ikon
TBD: Hotel Continental/Webinar
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Om arrangementene

På Styreinstituttets arrangementer kan du som medlem ta pulsen på trender og faglig utvikling av styrefaget, samtidig som du utvider dine personlige nettverk.

 

Norsk Institutt for Styremedlemmer holder følgende typer arrangementer for medlemmene:

 

Temamøter Holdes 6-8 ganger i året. Her skisserer en innleder faglige problemstillinger under et hovedtema, som medlemmene diskuterer videre over lunsj.
Styresekretærforum Arrangeres 1-2 ganger i året og tar opp problemstillinger rundt styresekretærens rolle, oppgaver og ansvar.
Nettverkskonferansen Avholdes på høsten hvert år. Dette er en fagkonferanse over én dag, der eksterne innledere behandler et hovedtema i foredrag, debatter mm.
Årsmøte Avholdes på våren. Her behandles regulære årsmøtesaker, og i tillegg inviterer Styreinstituttet en ekstern hovedtaler.

For å kunne delta på våre arrangementer må en være medlem. Ønsker du å bli medlem?