Arrangementer

Mangfold som konkurransefortrinn

Klokke_ikon
29. april 2021, 09.00 - 11.00
Pin_ikon
Webinar
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Hvilke forventninger har store investorer til styrenes tilnærming og arbeid med ESG?

Klokke_ikon
25. mars 2021, 15.00 - 17.00
Pin_ikon
Webinar
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Grønn bølge: Når investorer skifter fokus og EU introduserer nye spilleregler

Klokke_ikon
02. mars 2021, 12.00 - 14.00
Pin_ikon
Webinar
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

ecoDA webinar: ESG - from awareness to strategic moves

Klokke_ikon
10. februar 2021, 09.30 - 12.45
Pin_ikon
Webinar
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Kan vårens generalforsamlinger gjennomføres digitalt?

Klokke_ikon
05. februar 2021, 10.00 - 11.00
Pin_ikon
Webinar
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Nye krav til styret og revisjonsutvalget

Klokke_ikon
25. januar 2021, 10.00 - 12.00
Pin_ikon
Webinar (Teams-møte)
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

ecoDA webinar: Sustainable corporate governance for long term business success

Klokke_ikon
19. januar 2021, 16.00 - 18.00
Pin_ikon
Webinar
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Styresekretærforum: Erfaringer, læringspunkter og anbefalinger fra koronatiden

Klokke_ikon
14. januar 2021, 12.00 - 14.00
Pin_ikon
Microsoft Teams
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Temamøte: Erfaringer med digitale møteverktøy

Klokke_ikon
13. november 2020, 10.00 - 11.30
Pin_ikon
Microsoft Teams
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Temamøte: Klimarisiko og klimakutt

Klokke_ikon
02. november 2020, 15.00 - 17.00
Pin_ikon
Hotel Continental
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Temamøte: Kollektivt arbeid - individuelt ansvar

Klokke_ikon
29. oktober 2020, 10.30 - 12.30
Pin_ikon
Hotel Continental
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Temamøte: Kapitalinnhenting børsnoterte selskap

Klokke_ikon
15. september 2020, 14.30 - 16.30
Pin_ikon
Hotel Continental
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer
Side 
 av 13