Kommende arrangementer

For:Alle medlemmer
Sted:L42, rue de la Loi 42, 1040 Brussels
The European Confedeation of Directors’ Association (ecoDa) has developed a European module for directors and supervisory board members seeking to gain a European perspective on board functioning and corporate governance. All members of Norwegian Institute of Directors are welcome to sign up for a to a 2-day training session in Brussels, 10-11 October 2018
For:Alle medlemmer
Sted:Hotel Continental, Oslo
Innledere:Tone Lunde Bakker, Valgkomiteen, Equinor Terje Venold, Valgkomiteen, Norsk Hydro Anders Skjævestad, Valgkomiteen Telenor
I takt med den økende erkjennelsen av styrenes rolle og betydning, blir en dyktig og uavhengig valgkomité en stadig viktigere forutsetning.
For:Alle medlemmer
Sted:Grand Hotel - møterom Fritzner
Hvorfor går så store midler til PE-selskapene, lykkes de bedre enn børsnoterte selskap eller skyldes det at de kan arbeide uavhengig uten de krav til eksponering og rapportering som børsnoterte selskap har? Torsdag 1. november inviterer vi til temamøte med Frode Strand-Nielsen fra FSN Capital Partners og Christian Berg, CFO i Wilh. Wilhelmsen
For:Alle medlemmer
Sted:Storebrand, Lysaker
Innledere:Lars Løddesøl, Group CFO i Storebrand Halvor Sigurdsen, Fagleder næringsjus i NHO og leder av NUES Hans Thrane Nielsen, porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management AS og medlem i NUES
Styresekretærforum er en arena der styresekretærer hos Styreinstituttets medlemsbedriftene kan utveksle erfaringer og diskutere temaer som angår bedre styrearbeid. Torsdag 15. november inviterer Storebrand til samling med fokus på NUES sin nye anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.
For:Alle medlemmer
Sted:Hotel Continental, møterom 1
Innledere:Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, Hydro
Etter at brasilianske myndigheter tvang Hydro til å halvere produksjonen ved Alunorte-anlegget i begynnelsen av mars, har selskapet jobbet på spreng for å få avgjørelsen omgjort. Fredag 23. november inviterer vi til frokostmøte om Hydros erfaringer i Brasil med konsernsjef Svein Richard Brandtzæg som innleder.

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes