Medlemsskap

Norsk Institutt for Styremedlemmer tilbyr medlemskap til børsnoterte selskaper, samt statseide selskaper med forretningsmessig mål.

Bedriftsmedlemskapet omfatter medlemmer av styre og valgkomité og to representanter for selskapets øverste administrative ledelse. Styremedlemmer i andre private selskaper kan tegne personlig medlemskap.

Bedriftsmedlemskap

  • Medlemskap for inntil 10 styremedlemmer, selskapets valgkomite og inntil 4 representanter for selskapets øverste ledelse.
  • Invitasjon til en nettverkskonferanse og 7-10 fagseminarer pr år
  • Deltakelse i fagutvalg og styresekretærforum
  • Nyhetsbrev
  • Styrehonorarundersøkelse

Personlig medlemskap

  • Invitasjon til en nettverkskonferanse og 7-10 fagseminarer pr år
  • Nyhetsbrev
  • Styrehonorarundersøkelse

Norsk Institutt for styremedlemmer er en ideell forening. Inntekter fra medlemmer og støttespillere går til daglig drift, arrangementer og videreutvikling av foreningen. Eventuelt overskudd går til forskning og utredning av styrerelevante temaer.