Organisasjon

Norsk Institutt for Styremedlemmer ble formelt stiftet 24. mars 2009 av Grace Skaugen, Turid E. Solvang, Svein Rennemo, Harald Norvik og Olaug Svarva.

Styreinsituttets øverste organ er årsmøtet, som velger styret. Stemmeberettigede er ordinære medlemmer av foreningen.

Sakspapirer årsmøte 2020:

Årsmøte - innkalling
Styrets beretning 2019
Årsregnskap m/noter 2019
Revisjonsberetning 2019
Vedlegg 1: Innstilling valgkomiteen
Vedlegg 2: Sak 5 - Endring av vedtekter 

Protokoll årsmøte 2020

Jon Hindar Styreleder
Dag J Opedal Styremedlem
Christina Stray Styremedlem
Grace Skaugen Styremedlem
Thorhild Widvey Styremedlem
Gro Brækken Generalsekretær

Styret og ledelse

Foreningens styre består av Jon Hindar (styreleder), Dag J. Opedal (styremedlem), Thorild Widvey (styremedlem) Christina Stray (styremedlem) og Grace R. Skaugen (styremedlem).

Styret ble valgt for to år på årsmøtet 2019.

Gro Brækken er generalsekretær i Norsk Institutt for Styremedlemmer.

Styreinstituttets valgkomite

Valgkomiteen består av Liselott Kilaas (leder), Marianne Johnsen og Arthur Sletteberg. Forslag til styrekandidater kan sendes pr epost til marianne@cascata.no. Styremedlemmer må være medlemmer av foreningen.