Presentasjoner fra temamøter

På denne siden finner du som medlem presentasjoner, rapporter og annet innhold fra våre temamøter og konferanser som vi har fått tillatelse til å dele. Du må være innlogget for å se innholdet.

For våre medlemmer

Noe materiale fra våre temamøter er kun tilgjengelig for Styreinstituttets medlemmer og samarbeidspartnere . Logg inn på MIN SIDE for å få tilgang. Du må så klikke deg tilbake til denne siden. Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp. 

29.04.21 - Mangfold som konkurransefortrinn

Mangfoldsarbeidet starter hos eierne, styret og ledelsen. Det skjer ikke noe før forventninger og holdninger om større mangfold uttrykkes i konkrete mål og forpliktende handlingsplaner. Med Loveleen Brenna,  Hege Nilsen Ekberg, Tore Hov, Kristine Ryssdal.