Styrehonorarundersøkelsen

Hovedtrekk 2019

Siden Styreinstituttet startet den årlige kartleggingen av styrehonorarer i børsnoterte og statseide selskap i 2010, har honorarene i børsnoterte selskaper økt betydelig. Dette gjenspeiler i større grad betydningen av styrenes, underkomiteene og valgkomiteenes rolle og oppgaver, og ikke minst en betydelig økning i arbeidsmengde, krav og reguleringer.

Undersøkelsen for 2019 forsterker noen interessante trender fra i fjor. En av de viktigste er mer enn dobling av antall bedrifter som betaler honorar med en andel aksjer eller forpliktelse om aksjekjøp. For 2018 hadde ti bedrifter introdusert slike ordninger, for 2019 er det hele 22 bedrifter. Vi ser dette som et uttrykk for synliggjøring av styrets rolle og ansvar for bedriftens verdiskaping.

Styrelederhonorar i børsnoterte private og statlige selskaper har hatt en god medianutvikling med en økning på henholdsvis 10.6% og 11.4%, tilsvarende en gjennomsnittlig økning på 7.6% i private bedrifter og 5.5% i statlige selskap.

Etter vår vurdering er styreledere, styrer og valgkomiteer fortsatt gjennomgående for lavt honorert vurdert mot ansvar og arbeidsomfang.

Hvert år kartlegger Norsk Institutt for Styremedlemmer styrehonorarene i selskaper som er notert på Oslo Børs, og statelige selskap.

Rapporten fra undersøkelsen er tilgjengelig for foreningens medlemmer, samarbeidspartnere og de bedrifter som har bidratt med egne data. Logg deg inn på MIN SIDE eller ta kontakt med oss dersom du ikke har tilgang.