Founding Members: 

 

Medlem av: 

  • ecoDa European Confederation of Directors Associations
  • EWoB European Women on Boards

NYTT FRA EUROPA
Oppdateres løpende 

Arrangementer

På Styreinstituttets arrangementer kan du som medlem ta pulsen på trender og faglig utvikling av styrefaget, samtidig som du utvider dine personlige nettverk.

I nedtrekksmenyen ser du hvilke arrangementer vi har planlagt for tiden fremover. Det er også her du melder deg på arrangementene.

I menyen finner du også oversikt over hvilke temaer som er behandlet i tidligere arrangementer, samt referater, presentasjoner og annet underlag fra tidligere møter (merk at du må logge inn på din medlemsprofil for å kunne laste ned referater mm).

Norsk Institutt for Styremedlemmer holder følgende typer arrangementer for medlemmene. 

  • Temalunsjer holdes 6-8 ganger i året. Her skisserer en innleder faglige problemstillinger under et hovedtema, som medlemmene diskuterer videre over lunsj.
  • Styresekretærforum arrangeres 2-4 ganger i året og tar opp problemstillinger rundt styresekretærens rolle, oppgaver og ansvar.
  • Nettverkskonferansen avholdes på høsten hvert år. Dette er en fagkonferanse over én dag, der eksterne innledere behandler et hovedtema i foredrag, debatter mm.
  • Årsmøte avholdes på våren. Her behandles regulære årsmøtesaker, og i tillegg inviterer Styreinstituttet en ekstern hovedtaler.

 

 

 

 

 

 

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

Kalender

Ingen kommende arrangement for tiden...

Se årsplan her.

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Stortingsgata 22 | posboks 1250 Vika, 0111 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webscape