Korona-våren: Hva har vi lært og hva må vi ta med oss videre?

Vi møter to av Norges mest eksponerte styreledere til refleksjon og samtale om hva vi har lært, og BCGs Kinasjef Lars Faeste, vil gi oss innblikk i hvordan Kina har taklet Covid-19 situasjonen, og hvilken betydning den kan få i den geo-politiske situasjonen fremover.

Dag Mejdell og Gunn Wærsted vil snakke om hvordan vi kan videreføre fordelen med fleksible arbeidsmåter uten å gi slipp på fysiske møter, som er en forutsetning for god bedriftskultur. De vil fremheve betydningen av risikostyring i slike kritiske faser, særlig for likviditet og leverandørkjede.

BCGs Kinasjef Lars Faeste vil gi oss innblikk i hvordan Kina har taklet Covid-19 situasjonen, og hvilken betydning den kan få i den geopolitiske situasjonen fremover.

  • Dag Mejdell, styreleder Hydro, SR-bank, Visolit og nestleder i SAS-styret
  • Gunn Wærsted, styreleder Telenor, Petoro og styremedlem i SAFEroads, Fidelity International og Nationwide
  • Geopolitiske konsekvenser etter covid-19: BCGs Kinasjef Lars Fæste

Harald Nordvik utfordrer og fasiliterer diskusjonen.