Arrangementer

Det digitale risikobildet er i rask endring – hva må styret være forberedt på?

Klokke_ikon
11. mars 2024, 16.00 - 18.00
Pin_ikon
Grand Hotel (Gerhardsen 7 etg.)
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Styrekurs om bærekrafts rapportering - kull 3

Klokke_ikon
08. april 2024, 14.00 - 18.00
Pin_ikon
PwC, Dronning Eufemiasgate 71, Oslo
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Om arrangementene

På Styreinstituttets arrangementer kan du som medlem ta pulsen på trender og faglig utvikling av styrefaget, samtidig som du utvider dine personlige nettverk.

Norsk Institutt for Styremedlemmer holder følgende typer arrangementer for medlemmene:

Temamøter Holdes 6-8 ganger i året. Her skisserer en innleder faglige problemstillinger under et hovedtema, som medlemmene diskuterer videre over lunsj.
Styresekretærforum Arrangeres 1-2 ganger i året og tar opp utfordringer rundt styresekretærens rolle, oppgaver og ansvar.
Årsmøte Avholdes på våren. Her behandles regulære årsmøtesaker, og i tillegg inviterer Styreinstituttet en ekstern hovedtaler.

For å kunne delta på våre arrangementer må en være medlem. Ønsker du å bli medlem?