Arrangementer

Bærekraft lovreguleres og skal fra 2024 behandles på lik linje med all annen risiko

Klokke_ikon
15. februar 2023, 17.00 - 19.00
Pin_ikon
Haakon, inngang Haakon VII gt. 2
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Møte med næringsminister Jan Christian Vestre

Klokke_ikon
14. mars 2023, 15.00 - 17.00
Pin_ikon
Grand Hotel, møterom Gerhardsen
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Om arrangementene

På Styreinstituttets arrangementer kan du som medlem ta pulsen på trender og faglig utvikling av styrefaget, samtidig som du utvider dine personlige nettverk.

Norsk Institutt for Styremedlemmer holder følgende typer arrangementer for medlemmene:

Temamøter Holdes 6-8 ganger i året. Her skisserer en innleder faglige problemstillinger under et hovedtema, som medlemmene diskuterer videre over lunsj.
Styresekretærforum Arrangeres 1-2 ganger i året og tar opp utfordringer rundt styresekretærens rolle, oppgaver og ansvar.
Årsmøte Avholdes på våren. Her behandles regulære årsmøtesaker, og i tillegg inviterer Styreinstituttet en ekstern hovedtaler.

For å kunne delta på våre arrangementer må en være medlem. Ønsker du å bli medlem?