Styreinstituttets styrekurs

I samarbeid med Kontorfellesskapet KOV5 tilbyr Styreinsitiuttet et skreddersydd kurs for nye og kommende styremedlemmer.

Styreinstituttet er en medlemsorganisasjon etablert av og for medlemmer av styre, valg-komité og øverste ledelse i Norges største selskaper. Vi er den ledende møteplassen for å utvikle og forbedre styrearbeidet i norske bedrifter. Vårt formål er å bidra til verdi-skaping, utvikling og fornyelse av norsk næringsliv innenfor bærekraftige rammer.  

Sammen med Kontorfellesskapet KOV5, arrangerer vi et styrekurs rettet inn mot deg som er ny i eller på vei inn i styrearbeid. KOV5 er et kontorfellesskap der medlemmene har lang toppledererfaring og er styremedlemmer i en rekke norske og utenlandske selskaper. 

I tillegg bruker vi våre samarbeidspartnere Korn Ferry, PwC og Wikborg Rein som bidragsytere i kurset. Dette gir en unik kombinasjon av formell kompetanse og praktisk erfaring. 

Hvem er kurset for?  

Kurset er primært for deg som allerede har en viss erfaring med styrearbeid, enten som styremedlem eller gjennom at du har jobbet tett opp mot styrer. Styre-erfaringen kan komme både fra større og mindre, børsnoterte og private eller selskapers internstyrer. 

null

 

Hva lærer du av kurset? 

Deltakerne vil få solid innføring i hva styrerollen består i, og hvilket ansvar du har som styremedlem. I løpet av fem samlinger kommer vi innom alle de viktigste styrefaglige temaene gjennom presentasjoner, erfaringsdeling, diskusjoner og samtaler.  

Bidragsyterne er blant Norges mest erfarne konsernsjefer, styreledere, styremedlemmer og rådgivere for selskaper innenfor det som utgjør styrets agenda. Vi legger vekt på å bruke konkrete eksempler med bred relevans i kombinasjon med gjennomgang av juridiske og regulatoriske forhold du må kjenne som styremedlem. Og du vil møte igjen selskaper og saker du nok vil kjenne igjen fra media. 

Vi legger vekt på å gi en læring som er rettet direkte inn mot den praktiske hverdagen som styremedlem.   

Kursets innhold

Deltakerne vil få solid innføring i hva styrerollen består i, og hvilket ansvar du har som styremedlem. I løpet av fem samlinger kommer vi innom alle de viktigste styrefaglige temaene gjennom erfaringsdeling, diskusjoner og samtaler.

Innledere og foredragsholdere er blant Norges mest erfarne konsernsjefer, styreledere, styremedlemmer og rådgivere for selskaper innenfor det som utgjør styrets agenda.

Vi legger vekt på å bruke konkrete eksempler med bred relevans i kombinasjon med gjennomgang av juridiske og regulatoriske forhold du må kjenne som styremedlem.  Vi legger vekt på å gi en læring som er rettet direkte inn mot den praktiske hverdagen som styremedlem.

Kurset går over 5 samlinger á 4 timer, fra kl. 13.00 – 17.00, og vil foregå sentralt i Oslo.

Vi anbefaler at du er med fysisk på alle samlingene, men kan unntaksvis tilby deltagelse digitalt.

Kurset ledes av Styreinstituttets generalsekretær Reidar Gjærum og medlem av KOV5 Walter Qvam.

 Samlingsdatoer:

 • 15. oktober 2024 - Godt grunnleggende styrearbeid
 • 20. november 2024 – Strategi og Selskapsutvikling
 • 20. januar 2025 – Virksomhetens drift og oppfølging
 • 3. mars 2025 – Endringsprosesser og krisehåndtering
 • 10. april 2025 – Organisasjon og kultur, CEO oppfølging

Om kurset:

Pris: kr 58.000,-

Send søknad med CV der du særlig beskriver din erfaring med styrearbeid.

Søknaden skal sendes til post@styreinstitutt.no, og søknadsfrist er 1. september 2024.

Når søknaden er gjennomgått og vurdert, vil du få tilbakemelding fra oss, og nødvendig praktisk og annen informasjon.

For spørsmål; send post til Reidar@styreinstitutt.no

Øvrige innledere på kurset:

image

Walter Qvam

 • Styreleder i PGS ASA, Frøy og wheel.me samt styremedlem i Capeomega
 • Tidligere styreleder i SINTEF og HydrogenPro ASA, rådsleder i DNV Group
 • Tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG). Har også hatt lederroller i DNV, NSB, Gemini Consulting og CapGemini.
}
image

Reidar har vært generalsekretær i Styreinstituttet fra 1. juli 2023. Reidar har bakgrunn som informasjonsdirektør i NHO og Telenor, ledet rådgivningsselskapet JKL og var Konserndirektør kommunikasjon i EDB ASA (i dag del av TietoEvry). I 2005 ble Reidar hentet til Equinor (da Statoil) som kommunikasjonsdirektør og del av selskapets konsernledelse, en posisjon han hadde til utløpet av 2020. Ved siden av jobben i Styreinstituttet, driver han nå egen rådgivningsvirksomhet, og er bl.a. senior rådgiver i BCG og Oslo Energy Forum. Han er fast foreleser på Styreprogrammet på NHH Executive og Yale School of Management

}
image

 

Harald Norvik

 • Styreleder i Barratt Due, Kraft Bank og Bertel O. Steen Power Solutions AS
 • Tidligere styreleder i Deep Ocean, SAS, Telenor, Oslo Børs, Aschehoug og Umoe samt tidligere styremedlem i ConocoPhillips, PGS, Orkla og EON Ruhrgas
 • Tidligere konsernsjef i Statoil, finansdirektør i Aker og statssekretær i Olje- og Energidepartementet.
}
image

 

Odd Christopher Hansen

 • Styreleder i Dimension Agri Technologies (DAT) og styremedlem i Bartec Gmbh i Tyskland
 • Tidligere styreleder i Altus Intervention AS og Tampnet AS samt tidligere styremedlem i Bertel O. Steen og REC ASA
 • Seniorrådgiver for EQT. Tidligere senior partner i McKinsey og marketing sjef i Ford Motor Norge.
}
image

Birger Magnus

 • Styreleder i NRK, Xeneta, Digital Norway, Holmenkollen Skifestival, Aktiv Mot Kreft og Norsk Klimastiftelse. Styremedlem i Spond
 • Tidligere styreleder i Oda, WG2, Storebrand ASA, Hafslund ASA, Aftenposten, VG, SvD, Aftonbladet, 20 min, Media Norge og Statoil F&R samt tidligere styremedlem i SAS og Aschehoug
 • Tidligere visekonsernsjef i Schibsted og partner i McKinsey.
}
image

Inge Ketil Hansen

 • Styreleder i Arctic Securities, Troms Kraft og Sissener AS
 • Tidligere styreleder i Nets, Gjensidige Forsikring, Bertel O. Steen og VM i Skiskyting 2016 samt tidligere styremedlem og nestleder i Norsk Hydro. Kåret til årets nordiske styreleder i 2012
 • Tidligere konsernsjef i Aker Kværner og Orkla Finans, CFO i Statoil.
}
image

Jon Fredrik Baksaas

 • Styreleder i DNV Group AS og styremedlem i Handelsbanken AB og Ericsson AB
 • Tidligere styreleder i Statnett og GSMA
 • Tidligere konsernsjef i Telenor ASA samt andre lederstillinger i samme konsern. Har også jobbet i Aker ASA, Stolt-Nielsen Seaway AS og DNV.
}
image

Hanne Refsholt

 • Styreleder i HOFF SA, NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet) og dialead AS samt styremedlem i SINTEF
 • Tidligere styreverv i Oslo Røde Kors, VoW ASA, Domstein ASA, Arcus Gruppen AS, Salmon Brands AS, Norseland Inc., Fjordland AS og i ulike interesseorganisasjoner
 • Tidligere konsernsjef i Tine, administrerende direktør i Kjøttbransjens Landsforbund og ulike lederroller i Tine.
}
image

Helge Leiro Baastad

 • Styreleder i Kavli Holding AS, Bertel O. Steen AS, Heimstaden Bostad AB og Core Equity Fund I AS samt styremedlem i Itera ASA
 • Tidligere styreverv i Lindorff AS, DnB NOR ASA, Sparebanken Sogn og Fjordane, Jordan AS, Nykredit Holding AS og Nykredit Realkredit AS
 • Tidligere konsernsjef i Gjensidige. Har også jobbet i Orkla og Jordan AS.

 

}
image

Jarle Roth

 • Styreleder i Hafslund AS og Storebrand ASA samt styremedlem i Umoe og Norfund
 • Tidligere styreleder i Norske Skog, Glamox, Powel, Umoe BioEnergy, Enova og Umoe Restaurants Group samt styremedlem i Kongsberg Gruppen, Multiconsult, Ekornes, Aibel, Grieg Shipping og Kverneland
 • Tidligere konsernsjef i Umoe Gruppen, Arendals Fossekompani og Eksportkreditt Norge.
}
image

Kristin H. Holth

 • Styreleder i Equality Check samt Non-Executive Director i Noble Corp, Safe Bulkers, Maersk Tankers, Maersk Supply Service, HitecVision og ABP
 • Tidligere styremedlem i GasLog Ltd og Moelven Industrier
 • Tidligere EVP DNB Ocean Industries, Global Leder DNB Shipping, Offshore & Logistics og EVP & General Manager for DNB Americas.
}