Styrehonorarundersøkelsen

Hovedtrekk 2020

I årets undersøkelse har vi et nytt spørsmål om konsernsjefens totale godtgjørelse. Styreleder i et børsnotert selskap vurderer arbeidsomfanget som 25-40% av et årsverk i et normalt år. Det kreves fleksibilitet og tilgjengelighet, og en styreleder kan derfor ikke ha annen fast lederjobb, eller mer enn to-tre styrelederverv. Prosentvis sammenligning mellom styreleder og konsernsjef er relevant når man skal vurdere innsats og avlønning. 

Når vi sammenligner styreleders godtgjørelse med konsernsjefens for de ti selskapene med høyest børsverdi, ser vi at den i snitt bare utgjør 7.6% av konsernsjefens godtgjørelse. Det er noen gode unntak slik som i DNB og Orkla, men generelt mener vi at styrelederhonorarene er for lave. Trolig reflekterer dette tidligere tider, hvor styrelederposisjonen var forbundet mer med prestisje enn med reelt ansvar, slik det er i dag. Tidligere var også arbeidsomfanget betydelig mindre og avlønningen mer en honorering av prestisjen enn betaling for faktisk utført arbeid.

Hvert år kartlegger Norsk Institutt for Styremedlemmer styrehonorarene i selskaper som er notert på Oslo Børs, og statelige selskap.

Rapporten fra undersøkelsen er tilgjengelig for foreningens medlemmer, samarbeidspartnere og de bedrifter som har bidratt med egne data. Logg deg inn på MIN SIDE . Du må så klikke deg inn i gjen på denne siden. Ta kontakt med oss dersom du ikke får tilgang.