Styrehonorarundersøkelsen

Den årlige styrehonorarundersøkelsen fra Norsk Institutt for Styremedlemmer er
Norges eneste fullstendige undersøkelse om honorarene i norske børsnoterte og
statseide selskaper.

I undersøkelsen som legges frem høsten 2021, fremgår det at det ikke er store endringer i honorarene sammenlignet med tidligere år. Styrehonorarene økte i snitt med 4,5 % i børsnoterte selskap, og med 3,6 % i statseide selskap.

Tilsvarende økning for styrelederhonorarene var henholdsvis 3,4 % og 3,9 %. Vi har lenge gjort det klart at særlig styreleders honorarer ikke gjenspeiler arbeidsomfanget som kreves. Godtgjørelsen til styreleder ligger rundt 10 % av konsernsjefs lønn, mens arbeidsomfanget vurderes som 25-40 % av et årsverk.

Styreleder skal være tilgjengelig, og arbeidsomfanget kan svinge mye i løpet av et år, som følge av uforutsette utfordringer eller muligheter. Generelt øker styrenes forpliktelser i takt med større krav og forventninger om samfunnsansvar, både fra aksjonærer og andre interessenter. Et godt eksempel her er kravene om ESG-rapportering, mål og handlingsplaner. Alt dette bidrar til at reelt og formelt ansvar og arbeidsomfang har økt.

Rapporten fra undersøkelsen er tilgjengelig for foreningens medlemmer, samarbeidspartnere og de bedrifter som har bidratt med egne data. Logg deg inn på MIN SIDE . Du må så klikke deg inn i gjen på denne siden. Ta kontakt med oss dersom du ikke får tilgang.