Styresekretærforum

Styresekretærforum er en arena der styresekretærer hos medlemsbedriftene kan utveksle erfaringer og diskutere temaer som angår bedre styrearbeid.

Styresekretærforum er en arena der styresekretærer hos medlemsbedriftene kan utveksle erfaringer og diskutere temaer som angår bedre styrearbeid. 

Styresekretærens oppgaver spenner over utallige områder bl.a. forståelse for juridiske rammer for styrets arbeid og kunnskap om formelle krav til styrearbeid: 

  • Å sikre kvalitet i arbeidet med selskapets styrende organer 

  • Bidra til at styrende organer oppfyller sine lovmessige forpliktelser 

  • Sørge for konsistens og samhandling på tvers av de ulike organene  

  • God dokumentasjon av beslutningene som fattes 

Arbeidsutvalg for styresekretærforum er:

Alexander Terjesen (Equinor ASA), Sverre Hødnebø (Norconsult ASA), My Muratori (Telenor ASA), Christian Bye (DNB ASA) og Elisabeth Landsend (OBOS). 

Beste praksis for styresekretærer 

I 2015 opprettet Styreinstituttet en arbeidsgruppe som skulle utvikle en anbefaling om beste praksis for styresekretærer. Resultatet, «Styresekretæren – hovedoppgaver og beste praksis», ble første gang lansert og distribuert i november 2017. November 2022 ble en revidert versjon av Styresekretæren ferdigstilt. 

Styresekretæren 2022 - hovedoppgaver og beste praksis.