Nyheter

Politisk press på prinsipper for styreansvar

De siste ukene har det vært et betydelig fokus rundt Statens håndtering av lederlønn i de delvis statstide selskapene som også er børsnoterte.
Les mer

Tillit er bedriftens viktigste asset

«Bedriftene må vise at det de gjør har betydning for andre enn seg selv. Gjør de det styrkes tilliten både til næringslivet totalt og den enkelte bedrift». Det sa NHOs administrerende direktør Ole...
Les mer

Vær forberedt på høyere strømpriser og økende risiko

Norge har de siste årene stadig økt våre klimamål. Men tiltak for utbygging har ikke fulgt med – hverken i debatt eller vedtak. Det kan fort skape problemer for mange bedrifter.
Les mer

Stor interesse for bærekraftsrapportering

Interessen for bærekraftsrapportering er stor, og mer enn 70 deltagere har vært med på to kurs Styreinstituttet har holdt i samarbeid med PwC og Wikborg Rein.
Les mer

Ny generalsekretær i Styreinstituttet

Reidar Gjærum overtar som ny generalsekretær i Norsk Institutt for Styremedlemmer. - Gro Brækken har ledet Styreinstituttet på en fremragende måte i nærmere syv år. Når hun går av, står vi sterker...
Les mer

Tilfredsstillende utvikling i styrene, men få kvinner i topplederstillinger

Mens styrene har tatt innover seg betydningen av mangfold, gjenstår mye på toppledernivå, viser et europeisk kjønnsmangfoldsbarometer utgitt av Ethics & Boards og ecoDa.
Les mer

Styrehonorar 2022

Den årlige styrehonorarundersøkelsen fra Norsk Institutt for Styremedlemmer er Norges eneste fullstendige undersøkelse om honorarene i norske børsnoterte og statseide selskaper.
Les mer

Morgendagens styremedlemmer

Styreinstituttet i samarbeid med Kontorfellesskapet KOV5 inviterer til et skreddersydd kurs for morgendagens styremedlemmer med oppstart våren 2022. Nå inviterer vi våre medlemmer til å nominere ka...
Les mer

Styrehonorarundersøkelsen 2021

Den årlige styrehonorarundersøkelsen fra Norsk Institutt for Styremedlemmer er Norges eneste fullstendige undersøkelse om honorarene i norske børsnoterte og statseide selskaper. Årets undersøkelse...
Les mer

Climate Governance Initiative COP26 statement

Climate crisis requires boards to put climate transition at the heart of corporate strategy, says international network of board directors .
Les mer

Styrets ansvar ved kapitalinnhenting

Bedrifter vil trenge penger utenfra for å vokse og utvikle seg - et effektivt kapitalmarked sørger for tilgjengelighet og riktig prising. Styret har overordnet ansvar for å følge med på selskapets...
Les mer

Hva må du tenke på før du takker ja til et styreverv?

Før du takker ja til et styreverv er det viktig å sette seg inn i det aktuelle selskapet fra forretningside og strategi til eierstyring, omdømme og posisjon i markedet, men også vurdere egen motiva...
Les mer
Side 
 av 2