Nyheter

Sommerhilsen fra ny generalsekretær

Fra 1. juli overtar Reidar Gjærum som generalsekretær i Styreinstituttet. Han gleder seg til å starte sitt engasjement i Styreinstituttet, og har allerede begynt å legge planer for høstens aktivite...
Les mer

Ny generalsekretær i Styreinstituttet

Reidar Gjærum overtar som ny generalsekretær i Norsk Institutt for Styremedlemmer. - Gro Brækken har ledet Styreinstituttet på en fremragende måte i nærmere syv år. Når hun går av, står vi sterker...
Les mer

Tilfredsstillende utvikling i styrene, men få kvinner i topplederstillinger

Mens styrene har tatt innover seg betydningen av mangfold, gjenstår mye på toppledernivå, viser et europeisk kjønnsmangfoldsbarometer utgitt av Ethics & Boards og ecoDa.
Les mer

Styrehonorar 2022

Den årlige styrehonorarundersøkelsen fra Norsk Institutt for Styremedlemmer er Norges eneste fullstendige undersøkelse om honorarene i norske børsnoterte og statseide selskaper.
Les mer

Morgendagens styremedlemmer

Styreinstituttet i samarbeid med Kontorfellesskapet KOV5 inviterer til et skreddersydd kurs for morgendagens styremedlemmer med oppstart våren 2022. Nå inviterer vi våre medlemmer til å nominere ka...
Les mer

Styrehonorarundersøkelsen 2021

Den årlige styrehonorarundersøkelsen fra Norsk Institutt for Styremedlemmer er Norges eneste fullstendige undersøkelse om honorarene i norske børsnoterte og statseide selskaper. Årets undersøkelse...
Les mer

Climate Governance Initiative COP26 statement

Climate crisis requires boards to put climate transition at the heart of corporate strategy, says international network of board directors .
Les mer

Styrets ansvar ved kapitalinnhenting

Bedrifter vil trenge penger utenfra for å vokse og utvikle seg - et effektivt kapitalmarked sørger for tilgjengelighet og riktig prising. Styret har overordnet ansvar for å følge med på selskapets...
Les mer

Hva må du tenke på før du takker ja til et styreverv?

Før du takker ja til et styreverv er det viktig å sette seg inn i det aktuelle selskapet fra forretningside og strategi til eierstyring, omdømme og posisjon i markedet, men også vurdere egen motiva...
Les mer

Oppsummering fra ecoDA webinar om etikk

Koronapandemien utfordrer bedrifters likviditet og lønnsomhet. Vil etikk fortsatt være en drivkraft når det finansielle presset på bedriftene øker?
Les mer

Styrets rolle under koronakrisen

I en krise som vårens korona-pandemi har skapt, må styremedlemmer være innstilt på å stille opp, være tilgjengelige og bruke ekstra mye tid på styrevervet sitt. Tidligere i våres delte vår generals...
Les mer

Årsrapport 2019

Styreinstituttets årsrapport for 2019 er nå tilgjengelig. I tillegg til årsregnskap og styrets beretning for 2019, har vi oppsummert fjorårets aktiviteter og utfordret fagutvalgene til å skrive lit...
Les mer
Side 
 av 2