Medlemskap

Norsk Institutt for Styremedlemmer tilbyr medlemskap til større børsnoterte og privateide selskaper, statlige og offentlig eide selskaper med forretningsmessige mål og større selskaper med annen eier- eller organisasjonsform

Styremedlemmer i tilsvarende selskaper, men der bedriften ikke er medlem, kan tegne personlig medlemskap.  

Bedriftsmedlemskap 

 • Omfatter styremedlemmer, selskapets valgkomite og tre representanter for selskapets øverste ledelse samt styresekretær  

 • Invitasjon til 9-10 årlige Temamøter 

 • Deltakelse i fagutvalg, styrelederforum og styresekretærforum 

 • Deltagelse i aktuelle kurs som gjennomføres i samarbeid med våre partnere  

 • Årlig styrehonorarundersøkelse 

 • Pris: 80 000,- per år 

Personlig medlemskap 

 • Invitasjon til 9-10 årlige Temamøter  

 • Deltagelse i fagutvalg 

 • Deltagelse i aktuelle kurs som gjennomføres i samarbeid med våre partnere  

 • Årlig styrehonorarundersøkelse 

 • Pris: 10 000,- per år 

Norsk Institutt for styremedlemmer er en ideell organisasjon. Inntekter fra medlemmer og støttespillere går til daglig drift, arrangementer og videreutvikling av organisasjonen. Eventuelt overskudd går til forskning og utredning av styrerelevante temaer.