Vår virksomhet

Norsk Institutt for Styremedlemmer (Styreinstituttet) er Norges eneste nettverk etablert av og for medlemmer av styre, valgkomité og øverste ledelse i større selskaper.

Styreinstituttet skal være den ledende møteplassen for å utvikle og forbedre styrearbeidet i norske bedrifter. Vi retter vår aktivitet inn mot større børsnoterte og privateide selskaper, statlige og offentlig eide selskaper med forretningsmessige mål og større selskaper med annen eier- eller organisasjonsform. 

Vi skal bidra til verdiskapning, utvikling og fornyelse av norsk næringsliv innenfor bærekraftige rammer, og styrke forståelsen for verdien av godt styrearbeid og prinsipper for god corporate governance (eierstyring og selskapsledelse). 

Styreinstituttet skal: 

  • Bidra til erfaringsutveksling, diskusjon og nettverksbygging 

  • Bidra til opplysning og ny kunnskap 

  • Bidra i samfunnsdebatten 

  • Utvikle og formidle konkrete verktøy for effektivt styrearbeid 

  • Bidra til relevant mangfold blant toppledere og styreledere 

Våre aktiviteter 

Styreinstituttet er først og fremst en møteplass og faglig arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling. Årlig arrangerer vi 9 -10 temamøter der vi belyser og debatterer de mest aktuelle temaene på styrets agenda. I tillegg tilbyr vi en egen møteplass for medlemmenes styreledere, Styrelederforum, og en egen møteplass for styresekretærer, Styresekretærforum.

Styreinstituttet arrangerer også fagkurs på områder av relevans for våre medlemmer. Disse er gratis for alle medlemmer. 

 

 

«Temamøtene i Styreinstituttet har gitt meg erfaringsutveksling og verdifull læring som er til stor nytte i mitt styrearbeid.»
Olaug Svarva, styreleder DNB ASA

Våre medlemmer

Det er primært selskaper som er medlemmer av Styreinstituttet, og medlemskapet betyr at styremedlemmer, medlemmer av valgkomiteen og tre representanter for selskapets øverste ledelse inviteres til våre temamøter og arrangement. Styremedlemmer i den type selskaper vi organiserer, kan tegne personlig medlemskap dersom selskapet de sitter i styret for ikke er medlem av Styreinstituttet

logoer.medlemsbedrifter.jpg

 

Fagutvalg

Styreinstituttet er organisert med fem fagutvalg på områder som dekker de mest relevante styrefaglige temaer. Til hvert av fagutvalgene er det knyttet en faglig samarbeidspartner.  

Fagutvalgene ledes av Styreinstituttets generalsekretær og medlemmer rekrutteres primært blant foreningens medlemmer. Fagutvalgenes oppgave er å sette dagsorden for aktuelle styrefaglige diskusjoner innenfor sitt felt, samt foreslå foredragsholdere og temaer for Temamøter og andre arrangementer. 

Mer om våre fagutvalg

Samarbeidspartnere 

Til hvert av våre fagutvalg er det knyttet en faglig samarbeidspartne som bistår generalsekretæren med å organisere utvalgenes arbeid, herunder å følge endringer i lover og regler – nasjonalt og internasjonalt – samt sikre faglig underlag for Styreinstituttets arrangementer. 

Våre samarbeidspartnere DNB Markets, Korn Ferry, PwC, Sopra Steria og Wikborg Rein. 

 

 Internasjonalt nettverk

Styreinstituttet har gått inn som samarbeidspartner i The Boards Impact Forum, den nordiske divisjonen av World Economic Forums’ Climate Governance initiative. 

Forumets formål er å engasjere styremedlemmer i Norden og internasjonalt, akselerere klimatiltak og innovasjon for bærekraftig business og en bærekraftig verden. The Boards Impact forum arrangerer regelmessige webinarer om bærekraft, innovasjon og styrefaglige tema som Styreinstituttets medlemmer kan melde seg på. 

Styreinstituttet er også Norges representant i ecoDa, European Confederation of Directors’ Associations. Gjennom medlemskapet i ecoDA samarbeider Styreinstituttet nært med tilsvarende foreninger i andre europeiske land 

Styreinstituttet søker også samarbeid med norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner som fokuserer på styrearbeid. Slike samarbeid gir tilgang til internasjonal styreekspertise og utvikler kompetansen i norske styrerom videre. 

 

Print

 

 

 

«Styreinstituttet gir tilgang på kunnskap og erfaringer som ellers ikke er så lett å få tak i.»
Jon Erik Reinhardsen, styreleder Equinor ASA