Vår virksomhet

Norsk Institutt for Styremedlemmer er Norges eneste nettverk for medlemmer av styre og valgkomité i børsnoterte og statseide selskaper.

Vårt formål er å være den ledende møteplassen for å utvikle og forbedre styrearbeidet i norske bedrifter. Ambisjonen er å bidra til verdiskapning, utvikling og fornyelse av norsk næringsliv innenfor rammen av god eierstyring og selskapsledelse.

Styreinsituttet er først og fremst en møteplass og faglig arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling. Årlig arrangerer vi en nettverkskonferanse og 9 -10 temamøter, i tillegg til at vi tilbyr en lukket møteplass for styreledere, Styrelederforum, under Chatham House Rules, og en egen møteplass for styresekretærer, Styresekretærforum.

Les om våre kommende arrangementer. 

«Temamøtene i Styreinstituttet har gitt meg erfaringsutveksling og verdifull læring som er til stor nytte i mitt styrearbeid.»
Olaug Svarva, styreleder DNB ASA

Våre medlemmer

Styreinstituttet tilbyr medlemskap til styrer og valgkomiteer i børsnoterte og privateide selskaper, samt statseide selskaper med forretningsmessig mål. Styremedlemmer i private selskaper kan tegne personlig medlemskap. I dag har Styreinstituttet rundt 600 medlemmer fra 34 forskjellige selskap, hvorav 45 % kvinner og 55% menn. 

Fagutvalg

Sammen med våre samarbeidspartnere Korn Ferry, Sopra Steria, PwC, DNB Markets og advokatfirma Wikborg Rein, har vi etablert fem fagutvalg for relevante styrefaglige temaer. Fagutvalgene ledes av Styreinsituttets generalsekretær og medlemmer rekrutteres blant foreningens medlemmer.

Fagutvalgene skal overvåke utviklingen innenfor sitt fagfelt og bidra til å sette dagsorden for relevante styrefaglige tema. Fagutvalgene dokumenterer beste praksis og foreslår tema og foredragsholdere for Styreinsituttets møter og konferanser.

Mer om våre fagutvalg

«Godt styrearbeid krever trening og egenutvikling. Styreinstituttet har etablert møteplassen for slik selvutvikling i Norge.»
Birger Magnus, styreleder NRK

 Internasjonalt nettverk

Norsk Institutt for Styremedlemmer har gått inn som samarbeidspartner i The Boards Impact Forum, den nordiske divisjonen av World Economic Forums’ Climate Governance initiative.

Forumets formål er å engasjere styremedlemmer i Norden og internasjonalt, akselerere klimatiltak og innovasjon for bærekraftig business og en bærekraftig verden. The Boards Impact forum arrangerer regelmessige webinarer om bærekraft, innovasjon og styrefaglige tema som Styreinstituttets medlemmer kan melde seg på.

Sjekk deres planlagte webinarer under "Aarrangementer". 

Print

Norsk Institutt for Styremedlemmer er Norges representant i ecoDa, European Confederation of Directors’ Associations.

Gjennom medlemskapet i ecoDA samarbeider Styreinstituttet nært med tilsvarende foreninger i andre europeiske land, deriblant det britiske Institute of Directors (IoD).

Styreinstituttet søker også samarbeid med norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner som fokuserer på styrearbeid. Slike samarbeid gir tilgang til internasjonal styreekspertise og utvikler kompetansen i norske styrerom videre.

 

«Styreinstituttet gir tilgang på kunnskap og erfaringer som ellers ikke er så lett å få tak i.»
Jon Erik Reinhardsen, styreleder Equinor ASA