Organisasjon

Norsk Institutt for Styremedlemmer ble formelt stiftet 24. mars 2009.

Styreinsituttets øverste organ er årsmøtet, som velger styret. Stemmeberettigede er ordinære medlemmer av foreningen.

Årsmøte 2024 i Norsk Institutt for Styremedlemmer ble avholdt onsdag 25. april kl 15:00.
Møtet ble gjennomført på Teams.

Sakspapirer 2024:

Årsmøte - innkalling

Årsrapport 2023 - Norsk Institutt for Styremedlemmer

Revisjonsberetning 2023

Forslag til endring av vedtekter

Protokoll

 

Per Axel Koch Styreleder
Grace Skaugen Styremedlem
Thorhild Widvey Styremedlem
Christina Stray Styremedlem
Magnus Tornling Styremedlem
Reidar Gjærum Generalsekretær
Jill Cathrin Eliassen Executive Assistant

Styret og ledelse

Foreningens styre består av Per Axel Koch (styreleder), Grace R. Skaugen (styremedlem), Thorild Widvey (styremedlem) Christina Stray (styremedlem) og Magnus Tornling (styremedlem).

Styret ble valgt for to år på årsmøtet 2023.

Reidar Gjærum er generalsekretær i Norsk Institutt for Styremedlemmer.

Styreinstituttets valgkomite

Valgkomiteen består av Liselott Kilaas (leder), Marianne Johnsen og Arthur Sletteberg. Forslag til styrekandidater kan sendes pr epost til marianne@cascata.no. Styremedlemmer må være medlemmer av foreningen.