Organisasjon

Norsk Institutt for Styremedlemmer ble formelt stiftet 24. mars 2009 av Grace Skaugen, Turid E. Solvang, Svein Rennemo, Harald Norvik og Olaug Svarva.

Styreinsituttets øverste organ er årsmøtet, som velger styret. Stemmeberettigede er ordinære medlemmer av foreningen.

Sakspapirer årsmøte 2022:

Årsmøte - innkalling
Styrets beretning 2021
Årsregnskap m/noter 2021
Revisjonsberetning 2020
Vedlegg 1: Innstilling valgkomiteen

Årsrapport 2021 - Norsk Institutt for Styremedlemmer

Protokoll Årsmøte 2022

 

Per Axel Koch Styreleder
Grace Skaugen Styremedlem
Thorhild Widvey Styremedlem
Christina Stray Styremedlem
Magnus Tornling Styremedlem
Gro Brækken Generalsekretær

Styret og ledelse

Foreningens styre består av Per Axel Koch (styreleder), Grace R. Skaugen (styremedlem), Thorild Widvey (styremedlem) Christina Stray (styremedlem) og Magnus Tornling (styremedlem).

Styret ble valgt for to år på årsmøtet 2019.

Gro Brækken er generalsekretær i Norsk Institutt for Styremedlemmer.

Styreinstituttets valgkomite

Valgkomiteen består av Liselott Kilaas (leder), Marianne Johnsen og Arthur Sletteberg. Forslag til styrekandidater kan sendes pr epost til marianne@cascata.no. Styremedlemmer må være medlemmer av foreningen.