Grønn bølge: Når investorer skifter fokus og EU introduserer nye spilleregler

EUs taxonomi er klassifiseringssystemet som skal gjøre det mulig for investorer og andre å vurdere om en virksomhet er miljømessig bærekraftig, særlig for utviklingen mot en lavkarbonøkonomi.

Presentasjonene fra arrangementet finner du her

Hvilke utfordringer og mulighet ligger i dette, og hva må du som styremedlem vite?

  • Sverre Tyrhaug, Thommessen, om EUs taxonomy
  • Magnus Young, PWC, om status norske selskaper
  • Lars Hjermann og Magnus Piene, DNB, om hvordan taxonomien påvirker investorene og allokering av kapital
  • Olaug Svarva, styreleder DNB o.a., om hvordan styret må forholde seg
  • Anders Olstad, CFO Entra, om hvilke implikasjoner regulativet får, blant annet for endring og utvikling.