Temamøte: Klimarisiko og klimakutt

Klimarisiko treffer alle, men hvor store ambisjoner har bedriftene om reduksjon av eget klimaavtrykk? Kan vi forvente store og langsiktige konsekvenser av koronapandemien på klimapolitikk og energimarked?

Foreløpig agenda som følger: 

Klimarisiko: Trussel og mulighet for norske bedrifter

  • Hvordan påvirker klimaendringer norske bedrifter? TCFD-rapportering av klimarisko – hvorfor er den viktig for eiere, styrer og ledelse? Ved Martin Skancke
  • Hvordan vurderer kredittinstitusjonene klimarisiko, hvordan implementerer de? Kristin Holt, tidligere konsernansvarlig for Ocean Industries (shipping, havbruk) i DNB

Hva er bedriftenes egne klimaambisjoner?

  • Equinor ved Jon Erik Reinhardsen
  • Wallenius Wilhelmsen ved Roger Strevens

Samtale med de fire innlederne ledet av Harald Norvik