Fiendtlige oppkjøp: Forsvars- og angrepsstrategier (Webinar)

Noen konsekvenser av koronavåren kan bli en økning i oppkjøpsaktivitet på Oslo Børs. Hvordan skal styret håndtere uventede forsøk på oppkjøp, og hvilke strategier skal styrene på begge sider velge for å lykkes med sine mål?

Noen konsekvenser av koronavåren kan bli en økning i oppkjøpsaktivitet på Oslo Børs, siden aksjekursene faller raskere for børsnoterte selskap enn for private bedrifter når det oppstår problemer i virksomheten, slik som med likviditet og finansiering. 

Onsdag 3.juni vil vi i Styreinstituttets webinar få belyst slike handlingsalternativer, både som muligheter og som hva man plikter å gjøre. 

Meld deg på her, deretter får du invitasjon i Teams.