Energitransformasjonen i EU er i gang: Hva vil kreves av norsk næringsliv?

EUs planer for Europas energitransformasjon er ambisiøse, konkrete og kommer til å koste milliarder. Gevinsten vil bli dramatiske utslippskutt og bedre og billigere energisystemer.

Norge er allerede en svært viktig energileverandør til Europa. Særlig er naturgass og vannkraft viktig både for energiforsyning og energiomstilling. Hvilken annen rolle kan Norge ta på seg, og hvilke muligheter ser norske selskaper? Hydrogenproduksjon, lagring av CO2?

Den brutale krigen mot Ukraina har bidratt til høyere energipriser og enorm inntektsøkning for Norge som leverandør av olje, naturgass og vannkraft. Hva mener norske politikere om initiativet fra Norske næringslivsledere ved Johan H Andresen m.fl. om å etablere et garantifond for fremtidig energi- og klimasikkerhet for Ukraina, Europa og verden?

Med: 
- Jarand Rystad, leder og eier av Rystad Energy
- Marianne Sivertsen Næss, leder av miljøkomiteen på Stortinget
- Nikolai Astrup, miljøkomiteen på Stortinget
- Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft
- Ove Gusevik, investor i Hitec Vision
- Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima, Norsk Klimastiftelses nettavis fasiliterer møtet

Det vil være mulig å følge dette møtet digitalt. Meld deg på og send oss en epost på post@styreinstitutt.no for å motta lenke til webcast.