Temamøte: Styrets agenda trenger digital oppdatering!

Velkomment til temamøte om nye muligheter og risikoer som følger av kraftfulle teknologier som maskinlæring, droneteknologi og intelligente materialer. Hva skjedde egentlig i Hydro nylig , og hvordan håndterte de dette cyberangrepet?

952679040952679040

Kunstig intelligens gir mange nye muligheter blant annet innen automatisering og informasjonsinnhenting. Dette kan gi en verdiøkende effekt ved å frigjøre mennesker til viktigere eller mere interessante oppgaver.

Samtidig kan det benyttes til overvåkning av hele befolkninger i form av sosial scoring som sett i Kina. Teknologien muliggjøre uthenting av sinnstilstand fra ansiktsuttrykk og tekst.

En naturlig antagelse vil muligens være at en maskin er nøytral når den fatter beslutninger. Dessverre har det ikke vist seg å nødvendigvis være tilfellet. Det har også vist seg å være utfordrende å ettergå hvordan enkelte av disse avgjørelsene blir tatt. Spørsmålet blir hvor og hvordan er det greit å bruke denne teknologien?

På temamøte mandag 6.mai setter vi fokus på dette med følgende program

 • Cyberangrepet på Hydro: Hva skjedde og hvordan taklet de det?
  v/Jo de Vliegher, CIO for Hydro ASA
 • Maskinlæring: Hva det er og ikke er, og hvordan kan det brukes, belyst ved eksempler fra Hydro
  v/Jo de Vliegher, CIO for Hydro ASA
 • Yaras B2C strategi Digital Farming
  v/Terje Knutsen, EVP Sales and Marketing for Yara ASA
 • Hva vil AI bety for norsk næringsliv, ikke minst for for de bedrifter og de bransjer hvor vi allerede er sterke?
  v/Trond Runar Hagen, forskningssjef SINTEF 
 • Etisk AI? Hvordan håndtere etiske problemstillinger  som følge implisitt i kompleks automatisering
  v/Lene Diesen og Morten Meier, Microsoft

-