Styrekurs om bærekrafts rapportering - kull 3

Etter to fulltegnede kurs, går vi i gang igjen. Styreinstituttet inviterer, i samarbeid med PwC og Wikborg Rein, til styrekurs om de nye og omfattende ESG reglene som medfører økte krav og mer ansvar for styremedlemmer. Kurset går over tre ettermiddager og er gratis for Styreinstituttets medlemmer.

Norsk næringsliv står overfor formidable utfordringer på bærekraftsområdet, men også store muligheter. Bedriftene møter økte forventninger og nye krav på området, og i løpet av de neste 3 årene vil alle de større og for øvrig en rekke norske bedrifter omfattes av nye og krevende rapporteringskrav. De første skal rapportere allerede for regnskapsåret 2024. 

Endringene vi står overfor har en rekke konsekvenser for styret, herunder hvordan bedriftens strategi og drift påvirkes, god håndtering av risiko og muligheter, samt beste praksis for styrets gjennomføring av ansvar og oppgaver under nye rammebetingelser. Revisjonsutvalgets ansvar vil utvides til også å omfatte bærekrafts rapportering etter nye regler.

1341372517

Sammen med PwC og Wikborg Rein inviterer vi til opplæring i de nye rapporteringskravene hvor vi vil vektlegge styrets rolle og nødvendige tilpasninger i styrets arbeid i årene som kommer. Kurset går over tre ettermiddager og går i dybden på det regulatoriske bakteppet, regelverk, styrets oppgaver og ansvar og hvordan endringene vil påvirke virksomhetsstyringen. Kurset vil ha en praktisk tilnærming, der vi vil diskutere eksempler og vise god praksis fra våre medlemmer.

Første samling: Mandag 8. april kl. 14:00 - 18:00

  • Hvordan ser det regulatoriske bildet ut i Norge, EU, USA og resten av verden?
  • Dobbel vesentlighet
  • ESG og strategi

Andre samling: Mandag 15. april kl. 14:00 - 18:00

  • Introduksjon til CSRD og ESRS
  • Klima og natur
  • En dialog om CSRD-reisen
  • Praktiske eksempler - hva gjør de beste

Tredje samling: Mandag 22. april kl. 14:00 - 18:00

  • Styrets ansvar for bærekraftig selskapsledelse
  • Bærekraft i styrerommet
  • Hvordan skal styret og revisjonsutvalget jobbe i en ny hverdag?

På alle samlinger blir det forelesere fra PwC og Wikborg Rein, samt gjesteforelesere fra ulike bedrifter som har kommet langt i arbeidet.

Det vil bli en enkel servering. Kurset har 40 plasser tilgjengelig. Logg inn for påmelding.