Den nye eierskapsmeldingen

Den nye eierskapsmeldingen legges frem i 2022. Vi er spent på å få vite mer om hvordan staten tenker å forvalte og utvikle våre felles verdier. Vil det bli endringer i utøvelsen av statlig eierskap? Skal staten fortsette å eie det samme som tidligere, - og like mye?

Næringsminister Jan Christian Vestre innleder til samtale og meningsutveksling om den nye eierskapsmeldingen, og følges opp med kommentarer og synspunkter fra professor, sosialøkonom og historiker Einar Lie, som har skrevet mye om norsk statlig eierskap og utvikling, blant annet om DnC, Norges Bank, Hydro, og var medforfatter til boken ‘Statlig kapitalisme’ med Harald Norvik og Egil Myklebust i 2014.