Årskonferansen: ESG: Mål eller mening?

Har vi nådd et vendepunkt i hvor investeringene går? Følger investeringene mer de virksomhetene som bygger sin virksomhet på miljø og sosialt ansvar, eller er det bare unntaksvis?

Er det i ferd med å snu? Tror vi etterhvert på bærekraft som mulig del av en lønnsom forretningsstrategi, eller er det kun en pålagt nødvendighet? Nødvendig for markedsføring, nødvendig for å tilfredsstille myndighetskrav og krav til rapporter?

Uansett hva motivasjonen er, ser vi at stadig flere bedrifter integrerer bærekraftsmål i sin strategi og forretningsplaner. Hva driver denne utviklingen, og hva kan vi lære fra bedrifter med klare ambisjoner om bærekraft som viktig faktor i strategi og daglig virksomhet?

1500-1700: Ylva Lindberg innleder og fasiliterer innlegg og diskusjon med:

  • Odd Arild Grefstad/Storebrand
  • Runar Hollevik/Norgesgruppen
  • Mette Krogsrud/KornFerry/Schibsted
  • Reynir Indahl, Summa Equity

1700-1730: Pause med forfriskninger

1730-1830: Kjell Terje Ringdal innleder til diskusjon om hvordan styreledere og konsernledere klart og tydelig kan kommunisere bedriftens bærekraftsambisjoner.

Hvordan kan en moderne bedrift systematisk bygge opp en argumentasjon om bedriftens verdier, mål og mening, og hvordan kan den flyttes til ansatte og samfunnet omkring på en troverdig måte?