Geopolitisk status og konsekvenser for sikkerhet, handel, forsyningslinjer: hvilke dilemmaer må styrene håndtere?

Russlands krig mot Ukraina og rivaliseringen mellom USA og Kina endrer den åpne handelspolitikken. Hvilke konsekvenser og hvilke dilemmaer for selskapenes virksomhet må styrene forholde seg til?

Velkommen til vårt svært aktuelle temamøte om de store geopolitiske endringene vi nå må leve med, og konsekvensene de har for sikkerhet, handel og forsyningslinjer. 

Mange selskaper rammes av sanksjonene og andre utfordringer i forsyningskjedene, problemer med betaling, tilgang på ansatte, økt sikkerhetsrisiko osv.  På dette temamøte vil Ulf Sverdrup, NUPI gi oss et geopolitisk bakteppe om situasjonen Ukraina-Russland, Kina-USA. Hvilke konsekvenser kan denne få for sikkerhet, handel, forsyningslinjer?

10 oktober temamøte_alle.jpg

Hvor galt kan det egentlig gå? Equinors arbeid med scenarier som metodikk, belyst ved scenariet «Rivalry» som inkluderer elementer slik som WTO, handel generelt, klima, SWIFT, utvikling i Verdensbanken osv. Innledninger ved risikoansvarlig Paul Piché, Equinor.

Til sist men ikke minst vil Svein Tore Holsether, CEO i Yara ASA dele siner erfaringer fra Yara og som styreleder i NHO. Hvilke dilemma må styrene håndtere?

Fasilitator: Liv Monica Stubholt, Partner, advokat / Lawyer, Advokatfirmaet Selmer AS.

Det vil være mulig å følge møte digitalt. Meld deg på her og send en e-post til post@styreinstitutt.no for å motta lenke til webcast.