Temamøte: Cybersikkerhet - hvorfor blir ikke mer gjort?

Viktigheten av cybersecurity er ingen hemmelighet for alle som har åpnet en avis eller deltatt i et styremøte, men hvorfor blir ikke mer gjort for å beskytte forretningskritisk informasjon?

Toppledere og styrer forstår at den globale økonomien fortsatt ikke er tilstrekkelig beskyttet mot cyberangrep, til tross for mange års innsats og enorme utgifter med titalls milliarder dollar. De forstår at risikoen alene undergraver tilliten og troen på den digitale økonomien, og reduserer den potensielle verdien med så mye som $ 3 billioner innen 2020. De ser at de fleste organisasjoner har teknologi- og cybersecurity modeller som ikke skalerer, begrenser innovasjonen og gir utilstrekkelig beskyttelse.

De innser også at organisasjonene trenger å få dypere innsikt i de risikoene de står overfor, bygge sikkerhet inn i IT-miljøene, samt utnytte kunstig intelligens for å forstå og vurdere nye trusler og forbedre reaksjonsevnen.

Viktigheten av cybersecurity er ingen hemmelighet for alle som har åpnet en avis eller deltatt i et styremøte. Så hva er det som holder oss igjen? Svaret er enkelt: Å forstå problemet er ganske annerledes enn å gjøre noe med det. En rekke strukturelle og organisatoriske problemer kompliserer prosessen ved å iverksette forretningsdrevne, risikoorienterte operasjonsmodeller for cybersikkerhet. Kun vedvarende støtte fra toppledelsen kan sikre nødvendig fokus og tiltak, og i siste instans redusere risikoen for cyberangrep.

Dette temamøtet er det første av tre-fire planlagte møter om digitalisering i 2019, alle med hensikten «Hva styrene bør kunne, - hva styrene bør gjøre»