Cybersikkerhet: Hvordan skal vi forsvare oss mot angrep og hva gjør vi når det skjer?

På dette frokostmøtet vil få en oppdatert beskrivelse av den generelle trusselsituasjonen i Norge ved Lene Kaland fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). 

Bente Hoff, også fra NSM, vil deretter snakke om forretningsrisikoen vis angrep lykkes. Hvordan kan vi oppdage svakheter? Hva gjør vi når det skjer?

Lars Idland, Equinor vil så ta for seg styrets rolle. Hva spør styret om og hvordan følges dette opp? Er selskapet istand til å vurdere egen cyberrisiko? Hvilken cyberrisiko er vi utsatt for? Arbeider selskapet etter beste praksis? Hva er vår respons hvis et angrep skjer? Hvordan gjenoppretter vi kontroll over egne data?

Avslutningsvis vil Christian Pedersen, managing partner i TietoEvery dele erfaringer fra løsepenger-angret selskapet ble utsatt for i februar 2021. Hva kunne vært forberedt? Hva er overraskende? Skal man holde det skjult? Og hva med løsepenger?

Fasilitator Walter Qvam. 

Det vil være mulig å følge møte digitalt. Meld deg på her og send en e-post til post@styreinstitutt.no for å motta lenke til webcast.