Rekordmange noteringer på Euronext Growth. Hva skjer? Og hvordan skal styremedlemmer forholde seg til dette?

Euronext Growth, tidligere Merkur Market, har på kort tid gått fra å være en ganske usynlig markedsplass til å bli den viktigste plattformen for ny-noteringer i Norge. Mange selskaper har fått effektiv tilgang til egenkapital for vekst og utvikling, og både institusjoner og privatpersoner tegner seg i stor stil. Hvorfor skjer dette nå? Tror vi det vil vedvare?

Enkel prosess og korte tidslinjer har åpenbart tiltrukket mange, men hva er nedsiden for selskapene og styrene? Det er ikke opplagt at alle er klar over forskjellene mellom Oslo Børs og EG. Reglene for oppkjøpstilbud gjelder ikke for selskaper notert på EG, og styret og styreleder kan bli eksponert hvis selskapet utvikler seg dårligere enn forespeilet i informasjonsmaterialet, eller hvis materialet ikke fremstår som komplett og korrekt. Og hvordan vil media og de mange tusen nye småaksjonærene reagere dersom selskapene ikke lever opp til forventningene?

Innledere:

  • DNB Markets ved Peter Behncke og Aksel Thue
  • Advokatfirmaet Thommessen ved Ylva Gjesdahl Petersen og Sverre Tyrhaug
  • Erik Thorsen, tidligere mangeårig leder i Tomra ASA og REC ASA, og styreleder i børsnoterte selskap slik som blant andre Ålø AB, Northstar Sitetel Group AB, Biotec Pharmacon ASA, ELTEK ASA og Consignor Group AS&UnifaunAB

Meld deg på her og få tilsendt invitasjon med lenke til arrangementet