Temamøte: Erfaringer med digitale møteverktøy

Hvordan kan vi utnytte dem sikkert og enda bedre? Hvordan må møtene forberedes og gjennomføres for å bli levende og engasjerende?

Vil bruken av Teams, Zoom osv fortsette etter at korona-pandemien er over?
Innledere: 

  • Nils Christian Liveng-Ness, Microsoft
  • Torbjørn Folgerø, Equinor
  • Jo de Vliegher, Hydro
  • Walter Qvam, styreleder SINTEF, PGS, mfl.

Lenke til møtet vil bli sendt ut til påmeldte deltakere i forkant av møtet.