Styresekretærforum (Webinar)

Styresekretærforum: Erfaringer, læringspunkter og anbefalinger fra koronatiden. Samtale og diskusjon med deltakerne i salen.

Innkalling med lenke til Teams-møte vil bli sendt alle som melder seg på.