Bærekraft lovreguleres og skal fra 2024 behandles på lik linje med all annen risiko

Ikke-finansiell kontroll og rapportering omdannes til reell og finansiell; bærekraft skal behandles på lik linje med all annen risiko. Hvordan skal styrene og revisjonskomiteene navigere de skjerpede kravene i og utenfor regnskapet?

Nye krav til bærekraftsrapportering vil tre i kraft fra og med regnskapsåret 2024, og allerede nå må selskapene forberede seg.

Det er særlig tre initiativer fra EU som er relevante: EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Globale standarder i regi av International Sustainability Standards Board (ISSB) og USAs Securities and Exchange Commission (SEC).

The European Financial Advisory Group (EFRAG) har overlevert første sett med standarder for bærekraftsrapportering til EU-kommisjonen. Standardene konkretiserer hvordan rapportering skal skje etter CSRD og regnes å være klare i juni 2023.

Eli Moe- Helgesen, Partner i PWC oppdaterer om de nye kravene og ikrafttreden, Carine Smith Ihenacho, NBIM, orienterer om deres bærekraftsundersøkelse av 1700 bedrifter, Annie Bersagel fra FTF kommenterer endringene fra et eierperspektiv og Thor Giæver , CFO i Yara orienterer om hvordan kravene implementeres i selskapet og hvilke utfordringer de støter på i dette arbeidet. Fasilitator for møtet er Martin Skancke, styremedlem i Storebrand og Norfund, leder ‘Principles for Responsible Investment og medlem i TCFD

Det vil være mulig å følge dette møtet digitalt. Meld deg på og send oss en epost på post@styreinstitutt.no for å motta lenke til webcast