Styrearbeid i krisetider – fem viktige råd

I samarbeid med advokatfirmaet Thommessen inviterer Styreinstituttet til webinar onsdag 15.april 1230-1345 om Styrets juridiske ansvar i krisetider. Meld deg på her, og motta lenke til møtet.

Styret har et selvstendig ansvar for å gjøre alt som er mulig for å hindre at det går galt for bedriften i en krisetid som den vi nå opplever med koronaepidemien. Hvert enkelt styremedlem kan bli stilt  til ansvar økonomisk hvis man ikke har gjort det man er forpliktet til. Vi inviterer til samtale og diskusjon om hva dette konkret innebærer.

Noe av det viktigste er å spørre om hvordan likviditetssituasjonen vil utvikle seg, og om bedriften kan klare seg gjennom den verst tenkelige situasjonen? Det holder ikke å håpe på at det skal gå bra, og det er neppe lurt å påta seg nye forpliktelser i en tid med stor økonomisk usikkerhet. Å vurdere ulike scenarier for hvordan det vil gå, kan være et tiltak styret kan gå inn i. Hyppigere styremøter og tettere dialog med administrasjonen vil ofte være nyttig for å få tilstrekkelig innsikt og gjøre riktige vurderinger av hvilke tiltak som er mulig.

Aksjeloven slår fast at styret har ansvar for å avvikle selskapet hvis det ikke kan sikre forsvarlig fortsatt drift, betale leverandører og levere kundene det man har forpliktet seg til. Krisetider tydeliggjør dette ansvaret og gjør at styrene ut over å sikre løpende kontroll i dagens situasjon, bør ha jevnlige diskusjoner om bedriftens muligheter og utvikling etter krisen, og sammen med administrasjonen gjøre vurderinger om dyktighet og kompetanse holder rett nivå også for den fremtiden som vil komme.