Temamøte: Kapitalinnhenting børsnoterte selskap

Både i medgang og motgang kan det være kritisk for et selskap å hente kapital på riktig måte og til riktig tid. Hva er styrets rolle og hvor kan det trå feil?

Enten det dreier seg om egenkapital, fremmedkapital eller en kombinasjon, vil styret måtte forholde seg til en rekke krevende dilemma i forbindelse med kapitalinnhenting.

På dette temamøtet vil Advokatfirma Thommessen og DNB Markets gjennomgå case og berøre temaer som:

  • Styrets rolle og ansvar ved kapitalinnhenting
  • Kapitalinnhenting; hva og hvordan?
  • Viktigste røde flagg og fallgruver