Styreinstituttets styrekurs oktober 2024

Sammen med Kontorfellesskapet KOV5, arrangerer vi et styrekurs rettet inn mot deg som er ny i eller på vei inn i styrearbeid. KOV5 er et kontorfellesskap der medlemmene har lang toppledererfaring som linjeledere og styremedlemmer i en rekke norske og utenlandske selskaper.

I tillegg bruker vi våre samarbeidspartnere Korn Ferry, PwC og Wikborg Rein som bidragsytere i kurset. Dette gir en unik kombinasjon av formell kompetanse og praktisk erfaring. 

Les mer Styreinstituttets styrekurs