Forretningsutvikling, innovasjon og konkurransekraft

Noen bransjer lever med ekstremt usikre utsikter og med forventninger om omstilling. Hvordan forholder styret og ledelsen seg til strategi, forretningsutvikling, innovasjon og konkurransekraft?

Med Anders Opedal, konsernsjef Equinor og Walter Qvam, tidligere konsernsjef Kongsberggruppen, nå profesjonell styreleder. Som moderator for møtet har vi fått med oss Liv Monica Stubholt, partner i advokatfirmaet Selmer og tidligere, blant annet, statsekretær i DU og OED. 

Teams tilgjengelig for de som ikke har anledning til fysisk deltakelse.

Vel møtt!